برگزاری هشتمین دوره آموزشی ملی منطقه ای تحت عنوان شیوه ها و ضوابط تهیه طرح های هادی روستایی
برگزاری هشتمین دوره آموزشی ملی منطقه ای تحت عنوان شیوه ها و ضوابط تهیه طرح های هادی روستایی
1403/04/21

برگزاری هشتمین دوره آموزشی ملی منطقه ای تحت عنوان شیوه ها و ضوابط تهیه طرح های هادی روستایی

مشاهده خبر »
تهیه ومطالعه طرح هادی برای 40 هزار روستای کشور
تهیه ومطالعه طرح هادی برای 40 هزار روستای کشور
1403/04/21

تهیه ومطالعه طرح هادی برای 40 هزار روستای کشور

مشاهده خبر »
برگزاری دوره آموزشی ناظرین نظام فنی روستایی درآذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی ناظرین نظام فنی روستایی درآذربایجان شرقی
1403/04/19

برگزاری دوره آموزشی ناظرین نظام فنی روستایی درآذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود
توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود
1403/04/18

توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود

مشاهده خبر »
توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود
توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود
1403/04/18

توجه به بافت فرسوده روستاها موجب کاهش هزینه های الحاق می شود

مشاهده خبر »
بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن درجلسه قرارگاه مسکن آذربایجان شرقی
بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن درجلسه قرارگاه مسکن آذربایجان شرقی
1403/04/16

بررسی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن درجلسه قرارگاه مسکن آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
دیدارهای چهره به چهره مسئولین بامردم,سبب آشنایی بیشتر با نیازها و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان می شود.
دیدارهای چهره به چهره مسئولین بامردم,سبب آشنایی بیشتر با نیازها و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان می شود.
1403/04/12

دیدارهای چهره به چهره مسئولین بامردم,سبب آشنایی بیشتر با نیازها و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان می شود.

مشاهده خبر »
دومین نشست شورای هماهنگی مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ها درسالجاری برگزار شد
دومین نشست شورای هماهنگی مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ها درسالجاری برگزار شد
1403/04/12

دومین نشست شورای هماهنگی مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ها درسالجاری برگزار شد

مشاهده خبر »
برگزاری اولین نشست مشترک ادارات ثبت اسناد و املاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی درسال1403
برگزاری اولین نشست مشترک ادارات ثبت اسناد و املاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی درسال1403
1403/04/11

برگزاری اولین نشست مشترک ادارات ثبت اسناد و املاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی درسال1403

مشاهده خبر »