اعطای لوح سپاس توسط فرمانداربه مدیربنیاد مسکن شهرستان ملکان
اعطای لوح سپاس توسط فرمانداربه مدیربنیاد مسکن شهرستان ملکان
1402/09/13

اعطای لوح سپاس توسط فرمانداربه مدیربنیاد مسکن شهرستان ملکان

مشاهده خبر »
دیدارمعاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مدیریت بیمه میهن
دیدارمعاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مدیریت بیمه میهن
1402/09/13

دیدارمعاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مدیریت بیمه میهن

مشاهده خبر »
بازدید فرماندار و بخشداراز روند اجرای عملیات آسفالت ریزی روستاهای بخش فندقلو شهرستان اهر
بازدید فرماندار و بخشداراز روند اجرای عملیات آسفالت ریزی روستاهای بخش فندقلو شهرستان اهر
1402/09/13

بازدید فرماندار و بخشداراز روند اجرای عملیات آسفالت ریزی روستاهای بخش فندقلو شهرستان اهر

مشاهده خبر »
لزوم توجه به قابلیت واگذاری زمین در توسعه محدوده روستا ها
لزوم توجه به قابلیت واگذاری زمین در توسعه محدوده روستا ها
1402/09/12

لزوم توجه به قابلیت واگذاری زمین در توسعه محدوده روستا ها

مشاهده خبر »
بازدیدفرماندارازاجرای عملیات آسفالت ریزی 9 روستای شهرستان اهر
بازدیدفرماندارازاجرای عملیات آسفالت ریزی 9 روستای شهرستان اهر
1402/09/12

بازدیدفرماندارازاجرای عملیات آسفالت ریزی 9 روستای شهرستان اهر

مشاهده خبر »
عامل اصلی غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امورجامعه, گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی است.
عامل اصلی غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امورجامعه, گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی است.
1402/09/11

عامل اصلی غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امورجامعه, گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی است.

مشاهده خبر »
برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
1402/09/06

برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران بنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
دو میلیون و 100 هزار متر مربع آسفالت ریزی در روستاهای آذربایجان شرقی
دو میلیون و 100 هزار متر مربع آسفالت ریزی در روستاهای آذربایجان شرقی
1402/09/05

دو میلیون و 100 هزار متر مربع آسفالت ریزی در روستاهای آذربایجان شرقی

مشاهده خبر »
اجتماع اقتدار بسیجیان آذربایجان شرقی درمصلی اعظم تبریزبرگزار شد
اجتماع اقتدار بسیجیان آذربایجان شرقی درمصلی اعظم تبریزبرگزار شد
1402/09/04

اجتماع اقتدار بسیجیان آذربایجان شرقی درمصلی اعظم تبریزبرگزار شد

مشاهده خبر »