سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي کلیبر
نام مدير شعبه: جناب آقای متعلقی

آدرس: كليبر- خيابان بازرگاني-كوچه شهيد پورجعفر
تلفن: 44444673
فاكس: 44444673
آدرس پست الکترونیکی : kalibar@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه كليبر
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :