سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
سه شنبه
آذر 1399
4
قمری:08 ربيع الثاني 1442

میلادی:24 نوامبر 2020
 
  صدور سند مالكيت روستايي-ماده 133
  فرم شماره 9-اعطاي نمايندگي به بنياد مسكن جهت تهيه نقشه ثبتي وضع موجود املاك

  تصوير فرم شماره 3-تقاضاي اجراي طرح الحاق

 صدور سند مالكيت روستايي ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه

تعريف ماده 133  :

بمنظور صدورسند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم براي كليه روستاييان داراي شوراي اسلامي  و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد.

اهداف:

هدف از اجراي طرح سند دار كردن املاك روستاها در بافت مسكوني:

1-بهره مند شدن مالك از مزاياي سند مالكيت در اخذ تسهيلات واستفاده بعنوان وثيقه

2-جلوگيري از بروز اختلافات ملكي

شرايط لازم:

1- در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران روستاهاييكه كه داراي شوراي اسلامي باشد مشمول اجراي طرح مي باشدضمنا اعلام آمادگي حداقل 50درصد صاحبان املاك بافت مسكوني در تامين و پرداخت هزينه هاي تهيه نقشه و ارايه مدارك مالكيت املاك متصرفي خودجزو شرايط لازم است.

2-وقوع املاك در بافت مسكوني روستا

مدارك مورد نياز:


1-نقشه هر قطعه بصورت جداگانه با مقياس مناسب با امضاي نماينده بنياد مسكن

2-نقشه كلي بافت مسكوني روستاها حاوي ابعاد (طول و عرض)مساحت نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان

3- تصوير مدارك دال بر مالكيت

4-تصوير شناسنامه

5-فيش واريز هزينه هاي تهيه نقشه و كارشناسي