ارتباط با ما

تبريز، چای کنار شمالی، خيابان فارابی، مابین زیر گذر آبرسان و پارک شمس تبریزی ، کدپستی: 5154838911

ایمیل : info@ea-bonyadmaskan.ir

تلفن : 36603001 (041)

دورنگار : 36603100 (041)