پنجشنبه 27 دي 1397 -
  امروز
پنجشنبه
دي 1397
27
قمری:

میلادی:6 اوت 776
 
اوقات شرعی 
 
اوقات شرعی 
 
  امروز
پنجشنبه
دي 1397
27
قمری:

میلادی:6 اوت 776
 
  طرح ويژه بهسازي ونوسازي مسكن روستايي
 
معرفي نامه متقاضيان به دفاتر فني و مهندسي
 


تعريف
منشور اهداف طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
مشمولين تسهيلات
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده
گردشكار پرداخت تسهيلات

 تعريف:
- جهت نوسازي و بهسازي مساكن روستايي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي از طريق ارايه تسهيلات بانكي تا سقف فردي 200ميليون ريال (اعتبارات سال 1395) از محل قانون بودجه و ارائه طرحهاي مناسب مسكن روستايي و شهرهاي زير 25000نفر جمعيت و اعمال نظارت لازم طرح ويژه بهسازي ونوسازي مسكن روستايي را  اجرا مي نمايد.
- مجموع دوره ساخت (دوره مشاركت مدني ) و دوره بازپرداخت اقساط (دوره فروش اقساطي ) 180 ماه ميباشد كه حداكثر دوره ساخت 18 ماه تعيين ( قابل تمديد تا 36 ماه ) و مابقي به عنوان دوره فروش اقساطي منظور ميگردد.
 - بازپرداخت وام بصورت اقساط يك ساله ، در صورت درخواست و تمايل متقاضي شش ماهه ، سه ماهه ، و ماهانه از روستائيان اخذ خواهد شد.
 
 منشور اهداف اجرای طرح وِیژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی :

1) احداث مسكن مقاوم و بادوام روستايي
2)تلاش در حفظ هويت معماري بومي مسكن روستايي
3)  تامين جنبه زيباشناسانه سيماي روستا
4) تامين مسكن متناسب با نيازروستايي
5) احداث مسكن سبز
6) تغييرفضاي روستا از محيطي غيربهداشتي ، آسيب پذير و روبه زوال به فضاي سرزنده ، شاداب وجذاب به لحاظ جلوگيري از مهاجرت .
7) تطبيق كالبد مسكن روستايي با زندگي امروزي .
8) گذر از نگرش (تامين سرپناه براي روستايي) به (تامين مسكن براي روستايي)
9) ارتقاء توسعه سكونتگاههاي روستايي و تلاش در نزديكي سطح بهره مندي از رفاهيات شهرها و روستاها
10)تلاش در بهينه سازي مصرف انرژي در مسكن روستايي
11)افزايش قابليت و سرعت اجراي طرح هاي كالبدي وعمراني روستاها.
12) تامين بهداشت محيط روستايي با توليد انبوه مسكن روستايي بهداشتي(ارتقاء سطح بهداشت در سكونتگاههاي روستايي)
13) تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقليد كوركورانه از ظواهر شهري نامناسب در توليد مسكن روستايي
14) ايجاد تحرك در چرخه توليد مسكن روستايي
15) ترويج الگوهاي منتخب و برجسته معماري روستايي به لحاظ فرم وجنبه هاي زيبا شناختي سيماي روستا .
16) ترويج فرهنگ بيمه و ايجاد زمينه هاي لازم جهت تحت پوشش قراردادن واحدهاي احداثي مسكن روستايي
 
 مشمولين طرح جهت استفاده از تسهيلات و خدمات طرح :

الف) متقاضياني كه واحد مسكوني آنها در اجراي طرحهاي هادي روستايي و اصلاح معابر روستايي قرار داشته و تمام يا بخش عمده اي از بناي مسكوني آنها تخريب گرديده يا تخريب خواهد شد.
ب) متقاضياني كه درخواست وام نوسازي (مقاوم سازي) واحد مسكوني خود را داشته و داراي سند مالكيت مسكوني روستايي ميباشند.
پ) متقاضياني كه واحد مسكوني آنها درروستاهايي كه در مناطق سانحه خيز ميباشد قرار گرفته .
ت) متقاضياني كه واحد مسكوني آنها به لحاظ استقرار در بستر نامناسب نظير حريم مسيلها و رودخانه ها ، شيب تند (رانش زمين و ...) قرار گرفته و نياز به جابجايي دارند .
ث) متقاضياني كه در روستاهاي مستعد توسعه ساكن ميباشند.
ج) متقاضياني كه در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري ساكن ميباشند.
چ) متقاضياني كه واحد مسكوني آنها كم دوام يا غير مقاوم بوده و تقاضاي تخريب و نوسازي واحد خود را دارند.
ح) متقاضياني كه در روستاهاي داراي جاذبه گردشگري ساكن مي باشند.
خ) روستائياني كه بعلت نداشتن واحد مسكوني ( زوج جوان و ...) و يا پائين بودن كيفيت واحد مسكوني شان قصد دارند در زميني كه مالك آن هستند نسبت به احداث بناي جديد اقدام نمايند.
د) متقاضياني كه در اجراي طرحهاي تفكيك و واگذاري زمين روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير طرحهاي اسكان جمعيت روستايي مايلند نسبت به احداث واحد مسكوني جديد اقدام اقدام نمايند.
ذ)مجموعه سازان مسكن (سه و احد و بیشتر ) به شرط تاييد طرح پيشنهادي تا 50 واحد مسكوني  توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و تائيد طرح پيشنهادي بيشتر از 50 واحد مسكوني توسط دفتر مسكن روستايي مركز.
ر) متقاضياني كه تمايل به مهاجرت از شهر به روستا داشته باشند.
ز) متقاضيان مجرد نمي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند . استفاده متقاضيان مجردي كه سرپرست خانوار باشند و تائيديه شوراي محل را مبني بر سرپرستي خانوار ارائه نمايند بلامانع خواهد بود.
س) متقاضياني كه تمايل داشته باشند در زمين ملكي خود دو طبقه يا چند طبقه بسازند و هر يك از واحدها مستقلا' بنام يك نفر واجد شرايط اخذ وام ، احراز هويت و مالكيت شده باشند اين قبيل متقاضيان در رديف مجموعه سازان قرار گرفته و از يارانه مربوطه بهره مند خواهند شد.

تبصره : استفاده كنندگان از تسهيلات بهسازي سنوات قبل به شرط تسويه حساب كامل با بانك مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند

 مدارك موردنياز :

- فرم درخواست كتبي متقاضي و يا ثبت نام از طريق  اينترنت با مراجعه به وب سايت بنياد مسكن انقلاب اسلامي
- تصوير شناسنامه متقاضي و همسر متقاضي
- تصوير پايان خدمت
- تصوير مدارك دال بر مالكيت( سند ملك ، استشهاد محلي، قولنامه تاييد شده شورا)
- تصوير پروانه ساختماني
- نقشه و مشخصات  فني واحد مسكوني
تبصره 1: معرفي ناظر فني توسط شعبه بنياد و عقد قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان بين مالك و ناظر كه مي بايد در ارائه مدارك مورد نياز تنظيم و تحويل گرديده باشد.
 

 

عملكرد طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي تا پایان 9 ماهه سال 1396: 
 


  گردش كار و مراحل دريافت تسهيلات: