دوشنبه 3 مهر 1402 - 09 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
دوشنبه
مهر 1402
3
قمری:09 ربيع الأول 1445

میلادی:25 سپتامبر 2023
 
  طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي
موضوع : طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي:
 ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي
كشاورزي،صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليت و استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي
روستايي،هماهنگ با نظام شبكه شهري تهيه مي‌شود.

اهداف:

  • ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي موجود در قالب نظام تقسيمات فضايي – كالبدي
  • ساماندهي اقتصادي محدوده مورد مطالعه مبتني بر ارايه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي به
  • تفكيك تقسيمات كالبدي طرح
  • توزيع و پراكنش جمعيت روستايي در قالب نظام تقسيمات كالبدي طرح
  • ساماندهي مناسب تأسيسات و خدمات رفاهي با توجه به نظام سلسله مراتبي و تقسيمات كالبدي پيشنهادي
عملكرد: بخشهاي داراي طرح ساماندهي به تفكيك شهرستان

شهرستان

بخش

دهستان

توضيحات

اهر

خدآفرين

بسطاملو - ديزمار شرقي - كيوان - گرما دوز- منجوان شرقي - منجوان غربي

طرح ساماندهي براي دهستانهاي آبش احمد، مولان ، ييلاق و گرمادوز ، بسطاملو و كيوان

مركزي

پيغان چاي - مولان - ميشه پاره - ييلاق

ميانه

تركمانچاي

اوچ تپه غربي - بروانان شرقي - روانان غربي - بروانان مركزي

اوچ تپه غربي - بروانان شرقي - روانان غربي - بروانان مركزي

كاغذ كنان

قافلانكوه شرقي - كاغذ كنان شمالي - كاغذ كنان مركزي

قافلانكوه شرقي - كاغذ كنان شمالي - كاغذ كنان مركزي

كندوان

تيرچائي - كندوان - گرمه شمالي

طرح ساماندهي : گرمه شمالي و كندوان

مركزي

اوچ تپه شرقي - شيخدرآباد - قافلانكوه غربي - قزل اوزن - كله بوز شرقي - كله بوز غربي - گرمه جنوبي

طرح ساماندهي : گرمه جنوبي

ورزقان

خاروانا

ارزيل - چوشين - ديزمار مركزي

 

ورزقان

ازومدل جنوبي - ازومدل شمالي - بكرآباد - سينا

 

هشترود

مركزي

آلمالو - چاراويماق شمال شرقي - سلوك - علي آباد - قرانقو - كوهسار

دهستان قرانقو ( حوزه سد سهند )