دوشنبه 3 مهر 1402 - 09 ربيع الأول 1445
اوقات شرعی 
 
  امروز
دوشنبه
مهر 1402
3
قمری:09 ربيع الأول 1445

میلادی:25 سپتامبر 2023
 
  مسكن مهر
 
 
موضوع :شرح فعاليت طرح مسكن مهر شهرهاي زير 25000 نفر بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجان شرقي

مقدمه :
براساس سياستهاي دولت محترم مبني برتامين مسكن براي اقشار كم درآمد و آسيب پذير و در اجراي بند يك مصوبه شماره 67877/ت 41472ن مورخ 87/9/18 تصميم نمايندگان ويژه رياست محترم جمهور موضوع اجراي طرح مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفرجمعيت به مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي بعنوان قائم مقام وزارت مسكن و شهرسازي واگذار گرديده كه با تلاش مضاعف پرسنل بنياد مسكن انقلاب اسلامي اين طرح درحال اجرا مي باشد.
اهداف: احداث مسكن ارزانقيمت و فراهم ساختن عوامل براي دستيابي آسان متقاضيان به سر پناه مناسب در شهرهاي زير   25000 نفرجمعيت استان.

 

عملكرد مسكن مهر بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ، در سطح 46شهر تا آخر بهمن ماه سال 1396 به اين شرح بوده است :

1-    تعداد متقاضيان ثبت نام شده: 16842 نفر.

2-    تعداد متقاضيان معرفي شده به بانك جهت اخذ تسهيلات بانكي: 16577 واحد.

3-    تعداد عقد قرارداد منعقد شده با  بانك جهت اخذ تسهيلات بانكي: 16509 واحد.

4-    تعداد فنداسيون اجرا شده: براي16509  واحد.

5-    تعداد اسكلت و سقف اجرا شده:براي 16066واحد.

6-    تعداد اجراي سفتكاري انجام شده: براي 15939 واحد.

7-     تعداد واحد هاي پايان يافته : براي 15183 واحد.

8-   تعداد واحد های فروش اقساطی شده : 14679