دوشنبه 14 آذر 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province
تاریخ : يکشنبه 29 آبان 1401
کد 2509

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان

برگزاری جلسه مسائل ومشکلات طرحهای عمرانی شهرستان ملکان
با حضور مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان،مهندس ناصریگانه مدیر قبلی ومهندس محمد حسین پورکاظمی سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان ملکان وجمعی از همکاران جلسه بررسی مسائل ومشکلات پروژه های عمرانی شهری وروستایی بنیاد مسکن ملکان درمحل دفتر مدیر برگزار وتصمیمات لازم دراین خصوص اتخاذ شد.
 درابتدای این جلسه مهندس ناصر یگانه مدیر قبلی که همانروز هم تودیع ایشان بود وبعد ازسی سال تلاش صادقانه بازنشست شد طی سخنانی گزارش کلی از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان درزمینه های مختلف وسایر مشکلات اخیر این شهرستان درزمینه اعتبارات وسایرمسائل داخلی اشاره نمود.
درادامه مهندس محمد حسین پور کاظمی ازاعتماد مدیرکل بنیاد مسکن استان تشکر نمود وقول داد ازامروز که بعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن ملکان منصوب شده است با تلاش وتعامل همکاران تحولی عظیم طی سالهای آتی دراین شهرستان ایجاد خواهد کرد.
درادامه هریک از همکاران به نوبت مسائل ومشکلات اداری وشخصی خودرا مطرح نمودند وتصمیمات لازم نیز اتخاذ گردید.
 سپس مدیرکل بنیاد مسکن استان برای مهندس یگانه که واقعا مدیرنمونه بود ورزمنده جانباز8ساله دفاع مقدس بود وزحمات زیادی هم متقبل کرده بود درزندگی جدید آرزوی موفقیت خواستار شد.
مهندس سروری برای سرپرست جدید نیز تاکید نمود که بایستی با همراهی همکاران تحولی جدید دراین شهرستان ایجاد بشود چون عملکرداین شهرستان دراجرای پروژه های شهری وروستایی زیاد تعریفی ندارد واماچون این شهرستان قابل توسعه است باید تلاشمان را مضاعف نموده ودرآینده مشکلات روستاییان وطرح های عمرانی را برطرف نماییم.
وی یادآورشد:اصل هدف ما دربنیاد مسکن خدمت به مردم است چون هم پاداش اخروی داردوهم پاداش دنیوی دارد ولذا با برنامه ریزی مناسب وتلاش شبانه روزی بایستی کار انجام بدهیم که بتوانیم درآینده برای جامعه مفید باشیم
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 29 آبان 1401
  • ساعت 08
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول