يکشنبه 1 خرداد 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : يکشنبه 23 آبان 1400
کد 2175

دیدارمدیرکل جدید بنیادمسکن استان بانماینده محترم ولی فقیه استان وامام جمعه محبوب شهرستان تبریز

دیدارمدیرکل جدید بنیادمسکن استان بانماینده محترم ولی فقیه استان وامام جمعه محبوب شهرستان تبریز

دیدارمدیرکل جدید بنیادمسکن استان بانماینده محترم ولی فقیه استان وامام جمعه محبوب شهرستان تبریز
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس سروری مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج آقا صادقی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه دربنیاد مسکن استان ومهندس خلیلی رئیس اداره حراست بنیاد مسکن استان با حضرت آیت اله
 آل هاشم نماینده ولی فقیه استان وامام جمعه محبوب شهرستان تبریز دیدار کردند.
درابتدای این دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان طی سخنانی درخصوص عملکرد وفعالیت های اجرایی بنیاد مسکن درسطح استان،درزمینه فعالیت های فرهنگی، تهیه واجرای طرح هادی،صدور اسناد مالکیت روستایی،نوسازی ومقاوم سازی مساکن روستایی،اعطای وام کم بهره روستایی واحداث مسکن شهری ارزان قیمت ودیگرفعالیت های این بنیاد توضیحاتی ارائه نمود.
مهندس سروری با اشاره به توانمندیهای موجود این بنیاد درزمینه نیروی انسانی مومن وباصداقت درجهت خدمت
بی ریا به مردم وبویژه قشرضعیف جامعه روستایی ابراز داشت:بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی با آمادگی کامل جهت عمران وآبادانی درروستاها وشهرهاراداشته ومیتواند بازوی توانمندعمرانی دراستان باشدکه امیدوارم به حول قوه الهی وبا دعای شما امام جمعه معزز این امر مهم تحقق یافته وروز به روزبا تعامل وهم افزایی دیگر عزیزان درادامه راه شاهدموفقیت وسربلندی جامعه شهری وروستایی باشیم.
درادامه نماینده محترم  ولی فقیه وامام جمعه محبوب شهرستان تبریزضمن تبریک به مهندس سروری بعنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان وابراز رضایت ازعملکرد بنیاد مسکن مخصوصاً در زلزله میانه و سراب اظهارنمودند:بنیاد مسکن وبویژه حساب ۱۰۰ امام (ره) که منتسب به معمار کبیر انقلاب است برای این نظام مایه برکت است وبایدخدمت به مردم دراین نهاد انقلابی بانیت خالصانه ودراه رضای پروردگارباشد.
حضرت آیت اله آل هاشم خاطر نشان کرد:دستورحضرت امام (ره)مبنی برتاسیس بنیاد مسکن نشان ازآینده نگری ایشان داردویکی ازفرامین بزرگ آن بزرگوار می باشدودرواقع هدفش تامین مسکن وخدمت به مردم و محرومین بود.
ایشان درپایان یادآورنمود:خدمت رسانی به مردم بویژه روستائیان باعث دلگرمی آنان درزندگی می شودوثواب اخروی داردوسعی کنید دراجرای سریع کارهای ارباب رجوع ومردم مهربانانه برخوردکنید واحیانا اگربه طور قانونی چیزی ازدستتان برنیامدحداقل باجواب منطقی کارمردم راراه بیاندازیدوجواب سربالاندهید.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 23 آبان 1400
  • ساعت 01
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول