يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1400
کد 2156

اصلاح معابرروستاهای شهرستان کلیبر نیازمندتخصیص اعتبارات بیشتردرمرحله دوم می باشد

اصلاح معابرروستاهای شهرستان کلیبر نیازمندتخصیص اعتبارات بیشتردرمرحله دوم می باشد

اصلاح معابرروستاهای شهرستان کلیبر نیازمندتخصیص اعتبارات بیشتردرمرحله دوم می باشد
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپورمدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان به اتفاق مهندس فتحی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس کرمی مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان، مهندس عباسپور قائم مقام محترم آبفا استان،از روستاهای اتی کندی و حدادان شهرستان کلیبربازدیدوازنزدیک درجمع اهالی وشوراودهیاران روستاهابه مشکلات اساسی آنان رسیدگی نموده و برای اجراوتکمیل طرح های عمرانی ودیگر مسائل روستاها ازجمله اصلاح معابرقول مساعددادند.
 مهندس باباپوربابیان اینکه اصلاح معابرروستاهای شهرستان کلیبر نیازمندتخصیص اعتبارات بیشتردرمرحله دوم می باشد،افزود:تعدادی از روستا‌های استان بویژه روستاهای شهرستان کلیبر نیازمند طرح بازنگری هادی هستند که درسال جاری اگر اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص داده شودیقیناهم دراجرای متنوع طرح هادی روستایی وهم دربازنگری دیگر روستاهای مورد هدف، تلاشمان رامضاعف نموده ودرکنار مردم ومشارکت سایر دستگاههای اجرایی خدمات رسان گامهای موثری درجهت عمران وآبادانی روستاهابرخواهیم داشت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اضافه کرد:بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح های توسعه روستایی(طرح هادی روستایی ومقاوم سازی مسکن روستایی)نقش بسزایی درامر توسعه همه جانبه روستاها داشته است ودرهمین زمینه توانسته ازاین طریق قدمهای مثبتی رابرای بهبود وضعیت کلان جامعه روستایی برداردودرنهایت موجب نگهداشتن جمعیت ومهاجرت معکوس روستاییان راایفا کند.
درادامه مهندس کرمی مدیرکل امورروستائی وشوراهای استانداری استان درحین بازدید ازروستاهای شهرستان کلیبراز مدیرکل بنیاد مسکن استان وهمکاران ایشان درشهرستان کلیبرواز زحمات و تلاشهای مجموعه همکاران بنیاد مسکن در راستای اجرای طرح هادی و احداث مسکن روستایی که منجر به رفع محرومیت و افزایش امید به زندگی روستائیان گردیده، تقدیر و تشکر نمودند.
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 20 مهر 1400
  • ساعت 02
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه 20 مهر 1400
  • ساعت 02
  • توسط مدیر کل پورتال

استایل صفحه ماژول