سه شنبه 9 آذر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1400
کد 2146

جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد
باحضور مهندس اکرمی وش معاون عمران روستان ودکتر صمدپورکارشناس مسئول واحد فنی ومطالعات عمران روستایی بنیاد مسکن استان وباحضورجمعی ازمشاورین وکارشناسان تهیه طرح(جلسه هم اندیشی مشاورین) به منظور تسهیل درامورات مطالعه وبازنگری روستاها، درسالن آمفی تئاتر بنیاد مسکن استان برگزارگردید.
دراین جلسه آقای مهندس اکرمی وش معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ضمن عرض خیرمقدم طی سخنانی گزارش مبسوطی از عملکرد مشترک بین مشاورین تهیه طرح وواحد فنی ومطالعات بنیاد مسکن استان به حاضرین درجلسه ارائه نمودوازکلیه مشاورین تهیه طرح وکارشناسان واحد فنی که طی سالهای گذشته وتاحالا درجهت توسعه وآبادانی روستاهای استان تلاش فراوان داشته وپیشقدم بودندتشکروقدردانی نمود.
 درپایان این نشست بعدازسخنان معاون عمران روستایی ،هریک ازمشاورین پیشنهاد خویش رادراین جلسه مطرح وراهکارها وتصمیمات لازم درجهت اهداف وتصویب وبازنگری طرح های موجود درسطح روستاهای استان اتخاذنمودند.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 8 مهر 1400
  • ساعت 13
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول