سه شنبه 9 آذر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1400
کد 2144

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس رضا فرح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی به اتفاق رئیس اداره حراست ومدیر ماشین آلات بنیاد مسکن استان مرکزی درسفری یکروزه به اتفاق همکاران محترمشان با حضور دربنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی،با مهندس باباپور مدیرکل بنیاد مسکن استان،معاون مسکن شهری،معاون پشتیبانی ورئیس اداره حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی دیدار ودرمحل سالن جلسه درخصوص مسائل روزبنیاد وهمچنین درخصوص اجرای متنوع طرح هادی درروستاها،احداث مسکن شهری ودیگر مواردضروری به بحث وتبادل نظرپرداختند وتصمیمات وراهکارهای لازم درجهت پیشبرد اهداف عالی بنیاد مسکن درسطح روستاهای کشور واستانهااتخاذ نمودند.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 8 مهر 1400
  • ساعت 13
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول