يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : شنبه 3 مهر 1400
کد 2140

نشست مردمی ودیدارنماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس درمجلس بااهالی محترم روستاهای اهر

نشست مردمی ودیدارنماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس درمجلس بااهالی محترم روستاهای اهر

نشست مردمی ودیدارنماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس درمجلس بااهالی محترم روستاهای اهر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،حاج احمد محرم زاده نماینده مردم شریف شهرستانهای اهر وهریس درمجلس شورای اسلامی باتفاق مهندس رحیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان ودیگر مسئولین شهرستان اهر،باحضوردرروستاهای دوپیق،دغلیان علیا،دغلیان سفلی،رشت آباد جدید وقدیم،جنگل آباد وآقا کندی ازتوابع شهرستان اهرازنزدیک بااهالی محترم این روستاها درماموریتی فشرده با مسائل ومشکلات این عزیزان آشناودستورات لازم به مسئولین شهرستان وبا تعامل همدیگردرجهت رفع مشکل یک سری ازطرح های عمرانی نیمه تمام صادرنموده وتاکیدکردکه هرکارمهمی ازدست ما نمایندگان ومسئولین استانی وشهرستانی ازدستشان برمیایدبایستی برای حل مشکل روستائیان ودرجهت عمران وآبادانی روستاها پیشقدم بوده وتلاش خودمان رادراین زمینه مضاعف نمائیم.
آقای محرم زاددرحین بازدیدازروستاهای فوق الذکرطی سخنانی باسپاس ازتلاش های بنیاد مسکن شهرستان اهرافزود:تاکنون خدمات خوبی توسط بنیاد مسکن درسطح روستاهای شهرستان اهرانجام شده است که این نشان ازتعامل وهمکاری خوب بنیاد مسکن با مجموعه اداره ها می باشد.
وی ضمن قول مساعدت برای تامین وتخصیص اعتبارات بیشتر ازمجلس برای طرح های نیمه تمام ودرحال اجرابرای شهرستان اضافه کرد:بنده بعنوان نماینده مردم درمجلس تلاش بیشتری درزمینه افزایش اعتبارات به این شهرستان انجام خواهم داد چون امروز نیاز به دستگیری وکمک به محرومان جامعه بیشتر از هرزمان دیگر احساس می شودکه دراین امر مهم نیزبنیاد مسکن به حول قوه الهی توانسته این مسئولیت مهم راتاکنون به دوش بکشد وگامی مهم درجهت تحقق اهداف انقلاب وبنیانگلار کبیر آن بردارد.
درادامه بازدیددروستاهامهندس رحیمی مدیربنیاد مسکن شهرستان اهربا ارائه گزارشی ازفعالیت ها وعملکرد بنیادمسکن یادآورشد:همکاری ودستگاههای اجرایی ذیربط درروستاها وهمچنین مشارکت مردم،دهیاری وشوراها برای تسریع دراجرا وحفظ ونگهداری پروژه ها ضروری بوده وپیشرفت فعالیت های عمرانی درروستاها رابه همراه دارد.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 3 مهر 1400
  • ساعت 12
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول