يکشنبه 10 اسفند 1399

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : پنجشنبه 2 بهمن 1399
کد 1945

پروژه مسکن شهری کاکتوس باسمنج تبریزبا پیشرفت فیزیکی 35درصد درحال اجراست

پروژه مسکن شهری کاکتوس باسمنج تبریزبا پیشرفت فیزیکی 35درصد درحال اجراست

پروژه مسکن شهری کاکتوس باسمنج تبریزبا پیشرفت فیزیکی 35درصد درحال اجراست
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،جناب آقای مهندس باباپور مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان به اتفاق  معاونین محترم عمران روستایی و مسکن شهری آقایان مهندس مقتومی و مهندس پیراهنیان ومدیربنیاد مسکن شهرستان تبریز آقای مهندس عبادی از پروژه کاکتوس باسمنج بازدید نمودند.
مهندس عبادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان تبریزگزارش اجمالی ازپروژه مسکن شهری کاکتوس باسمنج تبریزبه حضار ارائه وگفت:این پروژه با 68 واحد در14 طبقه دریک بلوک  با سازه بتنی  وبا پیشرفت فیزیکی 35 درصد درحال انجام است.
درادامه مدیرکل بنیاد درمعیت هیئت همراه ضمن بازدید از اراضی ملی تحت تملک بنیادمسکن در روستاهای هروی بیرق، لیقوان و چاوان از توابع شهرستان تبریز واستماع گزارش مهندس عبادی مدیر محترم بنیادمسکن تبریز آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه ها بررسی شد و مدیرکل و معاونین محترم رهنمودها و راهکارهای لازم را جهت پیشرفت هرچه بیشتر کیفیت و کمیت امور ارائه نمودند.
شایان ذکر است روستاهای هروی،بیرق،لیقوان وچاوان ازروستاهای درحال توسعه وخوش آب وهوای تبریز است که تاکنون بنیاد مسکن خدمات قابل توجهی از جمله اعطای سند مالکیت روستایی ، مقاوم سازی مسکن روستایی واجرای آسفالت وطرح هادی را دراین روستاها انجام داده است.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 2 بهمن 1399
  • ساعت 09
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول