يکشنبه 10 اسفند 1399

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
تاریخ : دوشنبه 29 دي 1399
کد 1943

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ازپروژه 312 واحدی ارسباران اهر

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ازپروژه 312 واحدی ارسباران اهر

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان ازپروژه 312 واحدی ارسباران اهر
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس باباپورمدیرکل به اتفاق مهندس پیراهنیان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان درماموریتی یکروزه به شهرستان اهرعزیمت نموده وبه همراه مهندس رحیمی مدیربنیاد مسکن شهرستان ضمن بازدید ازپروژه مسکن شهری 312 واحدی ارسباران اهروارائه راهکارهای لازم درخصوص اتمام وواگذاری وفروش این پروژه عظیم بنا به درخواست شهرداری وشورای اسلامی شهر اهر درخصوص مشارکت درساخت پروژه شهری جلسه ای به همین منظور درمحل شهرداری تشکیل ونهایتا زمینهای تحت تملک شهرداری ومقدمات شرایط طرفین به سمع ونظر حاضرین درجلسه رسید وبعد از اتمام جلسه با حضور اعضا جلسه، از زمینهای مورد هدف مشارکتی بازدید بعمل آمد.
درپایان مدیرکل ومعاون مسکن شهری با حضور درساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان اهر درخصوص موارد ومشکلات شعبه به بحث وگفتگو پرداخته  ودرکل مدیرکل محترم بر شروع اجرای واحداث پروژه جدید درجمع حضور همکاران تاکید گردید.
 
شایان ذکر است پروژه مسکن شهری 312 واحدی ارسباران اهر درزمینی به مساحت 6814متردردوبلوک 16 طبقه ای سازه ای بتنی احداث وتحویل متقاضیان می گردد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 29 دي 1399
  • ساعت 09
  • توسط علي شجاعي
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط

استایل صفحه ماژول