شنبه 20 خرداد 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

پیگیری مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی حوزه وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی

پیگیری مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی حوزه وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی

پیگیری مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی حوزه وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی

(2)

پیگیری مشکلات مردم در میز ارتباطات مردمی حوزه وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی

شنبه 20 خرداد 1402
استقرارمیزخدمت وایجاد نمایشگاه بنیاد مسکن همزمان با سفرریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان شرقی

استقرارمیزخدمت وایجاد نمایشگاه بنیاد مسکن همزمان با سفرریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان شرقی

استقرارمیزخدمت وایجاد نمایشگاه بنیاد مسکن همزمان با سفرریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان شرقی

(1)

استقرارمیزخدمت وایجاد نمایشگاه بنیاد مسکن همزمان با سفرریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان شرقی

شنبه 20 خرداد 1402
کلنگ زنی وشروع عملیات اجرایی سایت ۳۹ هکتاری برای ساخت سه هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

کلنگ زنی وشروع عملیات اجرایی سایت ۳۹ هکتاری برای ساخت سه هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

کلنگ زنی وشروع عملیات اجرایی سایت ۳۹ هکتاری برای ساخت سه هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

(2)

کلنگ زنی وشروع عملیات اجرایی سایت ۳۹ هکتاری برای ساخت سه هزار و ۳۲۷ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی

شنبه 20 خرداد 1402
اعزام کاروان زیارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی به حرم مطهر امام خمینی(ره)

اعزام کاروان زیارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی به حرم مطهر امام خمینی(ره)

اعزام کاروان زیارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی به حرم مطهر امام خمینی(ره)

(11)

اعزام کاروان زیارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی به حرم مطهر امام خمینی(ره)

سه شنبه 16 خرداد 1402
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

(20)

آگهی مناقصه عمومی

شنبه 13 خرداد 1402
بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور وهیات همراه از پروژه های مسکن شهری آذربایجان شرقی

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور وهیات همراه از پروژه های مسکن شهری آذربایجان شرقی

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور وهیات همراه از پروژه های مسکن شهری آذربایجان شرقی

(14)

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور وهیات همراه از پروژه های مسکن شهری آذربایجان شرقی

شنبه 13 خرداد 1402
جشن میلاد امام رضا (ع) در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جشن میلاد امام رضا (ع) در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جشن میلاد امام رضا (ع) در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

(14)

جشن میلاد امام رضا (ع) در اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

شنبه 13 خرداد 1402
کلنگ زنی پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن شهری مهتاب تبریز

کلنگ زنی پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن شهری مهتاب تبریز

کلنگ زنی پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن شهری مهتاب تبریز

(17)

کلنگ زنی پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن شهری مهتاب تبریز

پنجشنبه 11 خرداد 1402
بازدید فرماندار و اعضای شورای مسکن شهرستان هوراند از پروژه نهضت ملی شهر هوراند

بازدید فرماندار و اعضای شورای مسکن شهرستان هوراند از پروژه نهضت ملی شهر هوراند

بازدید فرماندار و اعضای شورای مسکن شهرستان هوراند از پروژه نهضت ملی شهر هوراند

(14)

بازدید فرماندار و اعضای شورای مسکن شهرستان هوراند از پروژه نهضت ملی شهر هوراند

سه شنبه 9 خرداد 1402
برگزاری مراسم تفسیر قرآن وسخنرانی درنماز خانه بنیاد مسکن استان

برگزاری مراسم تفسیر قرآن وسخنرانی درنماز خانه بنیاد مسکن استان

برگزاری مراسم تفسیر قرآن وسخنرانی درنماز خانه بنیاد مسکن استان

(13)

برگزاری مراسم تفسیر قرآن وسخنرانی درنماز خانه بنیاد مسکن استان

شنبه 6 خرداد 1402

استایل صفحه ماژول