يکشنبه 29 فروردين 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

(10)

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان اسکو

شنبه 28 فروردين 1400
دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

(7)

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با امام جمعه شهرستان اهر

شنبه 28 فروردين 1400
دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

(5)

دیدارمدیر وکارکنان بنیاد مسکن با فرماندارشهرستان اهر

شنبه 28 فروردين 1400
دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

(10)

دیدارمدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان هریس

سه شنبه 24 فروردين 1400
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان هریس

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان هریس

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان هریس

(8)

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان هریس

سه شنبه 24 فروردين 1400
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان ورزقان

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان ورزقان

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان ورزقان

(7)

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با فرماندار شهرستان ورزقان

سه شنبه 24 فروردين 1400
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن شهرستان با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن شهرستان با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن شهرستان با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند

(8)

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن شهرستان با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند

سه شنبه 24 فروردين 1400
احداث سه هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده میانه و سراب به بیش از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

احداث سه هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده میانه و سراب به بیش از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

احداث سه هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده میانه و سراب به بیش از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

(15)

احداث سه هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده میانه و سراب به بیش از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

سه شنبه 24 فروردين 1400
متقاضیانی که بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده اند در اولویت طرح اقدام ملی مسکن هستند

متقاضیانی که بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده اند در اولویت طرح اقدام ملی مسکن هستند

متقاضیانی که بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده اند در اولویت طرح اقدام ملی مسکن هستند

(7)

متقاضیانی که بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده اند در اولویت طرح اقدام ملی مسکن هستند

سه شنبه 24 فروردين 1400
145هزار و ۷۰۹ واحد مسکونی روستایی آذربایجان شرقی بهسازی و مقاوم سازی شده است

145هزار و ۷۰۹ واحد مسکونی روستایی آذربایجان شرقی بهسازی و مقاوم سازی شده است

145هزار و ۷۰۹ واحد مسکونی روستایی آذربایجان شرقی بهسازی و مقاوم سازی شده است

(3)

145هزار و ۷۰۹ واحد مسکونی روستایی آذربایجان شرقی بهسازی و مقاوم سازی شده است

سه شنبه 24 فروردين 1400

استایل صفحه ماژول