دوشنبه 17 مرداد 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

(برگزاری دوره آموزشی ناظرین فنی روستایی ودفاترطراحی ساخت وسازهای روستایی بنیاد مسکن استان)

(برگزاری دوره آموزشی ناظرین فنی روستایی ودفاترطراحی ساخت وسازهای روستایی بنیاد مسکن استان)

(برگزاری دوره آموزشی ناظرین فنی روستایی ودفاترطراحی ساخت وسازهای روستایی بنیاد مسکن استان)

(32)

(برگزاری دوره آموزشی ناظرین فنی روستایی ودفاترطراحی ساخت وسازهای روستایی بنیاد مسکن استان)

سه شنبه 11 مرداد 1401
بازدیدنماینده مردم شهرستان درمجلس و مدیر کل بنیادمسکن استان وهیئت همراه ازطرحهای عمرانی بخش  صوفیان شهرستان شبستر

بازدیدنماینده مردم شهرستان درمجلس و مدیر کل بنیادمسکن استان وهیئت همراه ازطرحهای عمرانی بخش صوفیان شهرستان شبستر

بازدیدنماینده مردم شهرستان درمجلس و مدیر کل بنیادمسکن استان وهیئت همراه ازطرحهای عمرانی بخش صوفیان شهرستان شبستر

(33)

بازدیدنماینده مردم شهرستان درمجلس و مدیر کل بنیادمسکن استان وهیئت همراه ازطرحهای عمرانی بخش صوفیان شهرستان شبستر

دوشنبه 10 مرداد 1401
جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای ایری علیابرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای ایری علیابرگزارشد

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای ایری علیابرگزارشد

(43)

جلسه بررسی مسائل ومشکلات روستای ایری علیابرگزارشد

يکشنبه 9 مرداد 1401
برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشوراو سخنرانی درنمازخانه بنیاد مسکن استان

برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشوراو سخنرانی درنمازخانه بنیاد مسکن استان

برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشوراو سخنرانی درنمازخانه بنیاد مسکن استان

(50)

برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشوراو سخنرانی درنمازخانه بنیاد مسکن استان

پنجشنبه 6 مرداد 1401
دیدارفرماندارشهرستان اهربا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدارفرماندارشهرستان اهربا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدارفرماندارشهرستان اهربا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

(80)

دیدارفرماندارشهرستان اهربا مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

پنجشنبه 6 مرداد 1401
مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان باسازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان باسازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان باسازمان نظام مهندسی ساختمان استان

(70)

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان باسازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سه شنبه 4 مرداد 1401
مراسم گروه بندی و قرعه کشی قطعات نهضت ملی مسکن شهر شبستربرگزارشد

مراسم گروه بندی و قرعه کشی قطعات نهضت ملی مسکن شهر شبستربرگزارشد

مراسم گروه بندی و قرعه کشی قطعات نهضت ملی مسکن شهر شبستربرگزارشد

(106)

مراسم گروه بندی و قرعه کشی قطعات نهضت ملی مسکن شهر شبستربرگزارشد

سه شنبه 4 مرداد 1401
نشست فرماندارشبستر با مدیرکل ومعاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان

نشست فرماندارشبستر با مدیرکل ومعاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان

نشست فرماندارشبستر با مدیرکل ومعاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان

(35)

نشست فرماندارشبستر با مدیرکل ومعاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان

سه شنبه 4 مرداد 1401
بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ازاراضی طرح نهضت ملی مسکن وپروژه روستا شهر خاصه لراسکو

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ازاراضی طرح نهضت ملی مسکن وپروژه روستا شهر خاصه لراسکو

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ازاراضی طرح نهضت ملی مسکن وپروژه روستا شهر خاصه لراسکو

(105)

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان ازاراضی طرح نهضت ملی مسکن وپروژه روستا شهر خاصه لراسکو

پنجشنبه 23 تير 1401
بازدید فرماندارهریس ومدیرکل بنیادمسکن استان ازمسکن مهر48واحدی شهرستان هریس

بازدید فرماندارهریس ومدیرکل بنیادمسکن استان ازمسکن مهر48واحدی شهرستان هریس

بازدید فرماندارهریس ومدیرکل بنیادمسکن استان ازمسکن مهر48واحدی شهرستان هریس

(92)

بازدید فرماندارهریس ومدیرکل بنیادمسکن استان ازمسکن مهر48واحدی شهرستان هریس

پنجشنبه 23 تير 1401

استایل صفحه ماژول