دوشنبه 3 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

برگزاری جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ومقاوم سازی مسکن روستایی در استان

برگزاری جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ومقاوم سازی مسکن روستایی در استان

برگزاری جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ومقاوم سازی مسکن روستایی در استان

(10)

برگزاری جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ومقاوم سازی مسکن روستایی در استان

چهارشنبه 29 شهريور 1402
برگزاری مراسم عزاداری وسینه زنی درحسینیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم عزاداری وسینه زنی درحسینیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم عزاداری وسینه زنی درحسینیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

(19)

برگزاری مراسم عزاداری وسینه زنی درحسینیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه 22 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری از آسفالت ۶ روستای بخش خسروشاه تبریز

افتتاح وبهره برداری از آسفالت ۶ روستای بخش خسروشاه تبریز

افتتاح وبهره برداری از آسفالت ۶ روستای بخش خسروشاه تبریز

(19)

افتتاح وبهره برداری از آسفالت ۶ روستای بخش خسروشاه تبریز

سه شنبه 21 شهريور 1402
خسارت سیل به 789 واحد مسکونی روستایی و شهری شهرستان اهر

خسارت سیل به 789 واحد مسکونی روستایی و شهری شهرستان اهر

خسارت سیل به 789 واحد مسکونی روستایی و شهری شهرستان اهر

(32)

خسارت سیل به 789 واحد مسکونی روستایی و شهری شهرستان اهر

سه شنبه 14 شهريور 1402
افتتاح و بهره برداری از اجرای طرح هادی روستای دیزج حسن بیگ

افتتاح و بهره برداری از اجرای طرح هادی روستای دیزج حسن بیگ

افتتاح و بهره برداری از اجرای طرح هادی روستای دیزج حسن بیگ

(29)

افتتاح و بهره برداری از اجرای طرح هادی روستای دیزج حسن بیگ

يکشنبه 12 شهريور 1402
 بهره برداری ازدو هزار وپانصدویکمین واحد مسکن روستایی درروستای منجاب جدید

بهره برداری ازدو هزار وپانصدویکمین واحد مسکن روستایی درروستای منجاب جدید

بهره برداری ازدو هزار وپانصدویکمین واحد مسکن روستایی درروستای منجاب جدید

(21)


بهره برداری ازدو هزار وپانصدویکمین واحد مسکن روستایی درروستای منجاب جدید

يکشنبه 12 شهريور 1402
افتتاح وبهره بردرای از طرح هادی روستای منجاب جدیدهوراند

افتتاح وبهره بردرای از طرح هادی روستای منجاب جدیدهوراند

افتتاح وبهره بردرای از طرح هادی روستای منجاب جدیدهوراند

(11)

افتتاح وبهره بردرای از طرح هادی روستای منجاب جدیدهوراند

يکشنبه 12 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری از 8واحد مسکونی طرح نهضت ملی شهردوزدوزان سراب

افتتاح وبهره برداری از 8واحد مسکونی طرح نهضت ملی شهردوزدوزان سراب

افتتاح وبهره برداری از 8واحد مسکونی طرح نهضت ملی شهردوزدوزان سراب

(5)

افتتاح وبهره برداری از 8واحد مسکونی طرح نهضت ملی شهردوزدوزان سراب

شنبه 11 شهريور 1402
افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر9روستای بخش باسمنج تبریز

افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر9روستای بخش باسمنج تبریز

افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر9روستای بخش باسمنج تبریز

(2)

افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر9روستای بخش باسمنج تبریز

شنبه 11 شهريور 1402
پروژه های آسفالت ریزی ۱۶ روستای شهرستان هریس بصورت نمادین درروستاهای هیق ونهند افتتاح شد

پروژه های آسفالت ریزی ۱۶ روستای شهرستان هریس بصورت نمادین درروستاهای هیق ونهند افتتاح شد

پروژه های آسفالت ریزی ۱۶ روستای شهرستان هریس بصورت نمادین درروستاهای هیق ونهند افتتاح شد

(2)

پروژه های آسفالت ریزی ۱۶ روستای شهرستان هریس بصورت نمادین درروستاهای هیق ونهند افتتاح شد

شنبه 11 شهريور 1402

استایل صفحه ماژول