يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

دیدارمدیران وروسای ادارت با امام جمعه شهرستان اسکو

دیدارمدیران وروسای ادارت با امام جمعه شهرستان اسکو

دیدارمدیران وروسای ادارت با امام جمعه شهرستان اسکو

(3)

دیدارمدیران وروسای ادارت با امام جمعه شهرستان اسکو

يکشنبه 7 شهريور 1400
آسفالت ریزی معابر وکوچه های روستای هوجقان افتتاح وبه بهره برداری رسید

آسفالت ریزی معابر وکوچه های روستای هوجقان افتتاح وبه بهره برداری رسید

آسفالت ریزی معابر وکوچه های روستای هوجقان افتتاح وبه بهره برداری رسید

(3)

آسفالت ریزی معابر وکوچه های روستای هوجقان افتتاح وبه بهره برداری رسید

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح وبهره برداری از آسفالت معابرروستای تازه کند آخوند

افتتاح وبهره برداری از آسفالت معابرروستای تازه کند آخوند

افتتاح وبهره برداری از آسفالت معابرروستای تازه کند آخوند

(5)

افتتاح وبهره برداری از آسفالت معابرروستای تازه کند آخوند

يکشنبه 7 شهريور 1400
طرح هادی وآسفالت ریزی روستای زنجیره مورد بهره برداری اهالی روستا قرارگرفت

طرح هادی وآسفالت ریزی روستای زنجیره مورد بهره برداری اهالی روستا قرارگرفت

طرح هادی وآسفالت ریزی روستای زنجیره مورد بهره برداری اهالی روستا قرارگرفت

(2)

طرح هادی وآسفالت ریزی روستای زنجیره مورد بهره برداری اهالی روستا قرارگرفت

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح نمادین یک واحد از 100 واحد بهسازی روستایی در روستای گونجیک از توابع شهرستان اهر

افتتاح نمادین یک واحد از 100 واحد بهسازی روستایی در روستای گونجیک از توابع شهرستان اهر

افتتاح نمادین یک واحد از 100 واحد بهسازی روستایی در روستای گونجیک از توابع شهرستان اهر

(3)

افتتاح نمادین یک واحد از 100 واحد بهسازی روستایی در روستای گونجیک از توابع شهرستان اهر

يکشنبه 7 شهريور 1400
 افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر روستای ایلات یالقوز آغاج

افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر روستای ایلات یالقوز آغاج

افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر روستای ایلات یالقوز آغاج

(4)


افتتاح وبهره برداری ازآسفالت معابر روستای ایلات یالقوز آغاج

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح سنگفرش روستاهای بایقرارود و ینگجه شهرستان هشترود

افتتاح سنگفرش روستاهای بایقرارود و ینگجه شهرستان هشترود

افتتاح سنگفرش روستاهای بایقرارود و ینگجه شهرستان هشترود

(7)

افتتاح سنگفرش روستاهای بایقرارود و ینگجه شهرستان هشترود

يکشنبه 7 شهريور 1400
غبارروبی مزار شهدا توسط امام جمعه وفرماندارودیگر مسئولین ومدیران ادارات شهرستان مرند

غبارروبی مزار شهدا توسط امام جمعه وفرماندارودیگر مسئولین ومدیران ادارات شهرستان مرند

غبارروبی مزار شهدا توسط امام جمعه وفرماندارودیگر مسئولین ومدیران ادارات شهرستان مرند

(3)

غبارروبی مزار شهدا توسط امام جمعه وفرماندارودیگر مسئولین ومدیران ادارات شهرستان مرند

شنبه 6 شهريور 1400
بازدید معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ازاجرای سنگفرش روستای جنگلی ونستان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ازاجرای سنگفرش روستای جنگلی ونستان

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ازاجرای سنگفرش روستای جنگلی ونستان

(9)

بازدید معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ازاجرای سنگفرش روستای جنگلی ونستان

شنبه 6 شهريور 1400
طرح هادی وسنگفرش روستای اینجار درهفته دولت افتتاح گردید

طرح هادی وسنگفرش روستای اینجار درهفته دولت افتتاح گردید

طرح هادی وسنگفرش روستای اینجار درهفته دولت افتتاح گردید

(3)

طرح هادی وسنگفرش روستای اینجار درهفته دولت افتتاح گردید

شنبه 6 شهريور 1400

استایل صفحه ماژول