دوشنبه 3 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

آرشیو

تجلیل فرماندار از مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آذرشهر

تجلیل فرماندار از مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آذرشهر

تجلیل فرماندار از مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آذرشهر

(18)

تجلیل فرماندار از مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آذرشهر

سه شنبه 27 تير 1402
آگهي  مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

(82)

آگهي مناقصه عمومي

دوشنبه 26 تير 1402
برگزاری جلسه مقررات وضوابط مراحل اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهرک اندیشه تبریز

برگزاری جلسه مقررات وضوابط مراحل اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهرک اندیشه تبریز

برگزاری جلسه مقررات وضوابط مراحل اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهرک اندیشه تبریز

(119)

برگزاری جلسه مقررات وضوابط مراحل اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهرک اندیشه تبریز

يکشنبه 18 تير 1402
دیدار فرماندار شهرستان اسکو با مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدار فرماندار شهرستان اسکو با مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدار فرماندار شهرستان اسکو با مدیرکل بنیاد مسکن استان

(36)

دیدار فرماندار شهرستان اسکو با مدیرکل بنیاد مسکن استان

يکشنبه 18 تير 1402
اعطای سند مالکیت  تک برگی ششدانگ سایت ۳۵ هکتاری بنیاد مسکن در روستای بنیس

اعطای سند مالکیت تک برگی ششدانگ سایت ۳۵ هکتاری بنیاد مسکن در روستای بنیس

اعطای سند مالکیت تک برگی ششدانگ سایت ۳۵ هکتاری بنیاد مسکن در روستای بنیس

(30)

اعطای سند مالکیت تک برگی ششدانگ سایت ۳۵ هکتاری بنیاد مسکن در روستای بنیس

يکشنبه 18 تير 1402
دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با سادات

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با سادات

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با سادات

(32)

دیدارمدیروکارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با سادات

شنبه 17 تير 1402
برگزاری مراسم عید سعیدغدیرخم دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم عید سعیدغدیرخم دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری مراسم عید سعیدغدیرخم دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

(20)

برگزاری مراسم عید سعیدغدیرخم دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

شنبه 17 تير 1402
برگزاری جلسه بررسی طرح منظومه روستایی بخش مرکزی شبستر

برگزاری جلسه بررسی طرح منظومه روستایی بخش مرکزی شبستر

برگزاری جلسه بررسی طرح منظومه روستایی بخش مرکزی شبستر

(33)

برگزاری جلسه بررسی طرح منظومه روستایی بخش مرکزی شبستر

چهارشنبه 14 تير 1402
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شبستر

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شبستر

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شبستر

(26)

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان شبستر

چهارشنبه 14 تير 1402
 آمادگی آذربایجان شرقی برای اجرای طرح منظومه های روستایی

آمادگی آذربایجان شرقی برای اجرای طرح منظومه های روستایی

آمادگی آذربایجان شرقی برای اجرای طرح منظومه های روستایی

(25)

آمادگی آذربایجان شرقی برای اجرای طرح منظومه های روستایی

سه شنبه 13 تير 1402

استایل صفحه ماژول