يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

آئین افتتاح اقامتگاه بوم گردی شماره یک سهند کندوان به مناسبت هفته دولت

آئین افتتاح اقامتگاه بوم گردی شماره یک سهند کندوان به مناسبت هفته دولت

آئین افتتاح اقامتگاه بوم گردی شماره یک سهند کندوان به مناسبت هفته دولت

(14)

آئین افتتاح اقامتگاه بوم گردی شماره یک سهند کندوان به مناسبت هفته دولت

دوشنبه 8 شهريور 1400
افتتاح و بهره برداری از معابر روستای لیوار پایین شهرستان مرند

افتتاح و بهره برداری از معابر روستای لیوار پایین شهرستان مرند

افتتاح و بهره برداری از معابر روستای لیوار پایین شهرستان مرند

(6)

افتتاح و بهره برداری از معابر روستای لیوار پایین شهرستان مرند

دوشنبه 8 شهريور 1400
افتتاح پروژه های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان سراب بصورت پایلوت در روستای شیره جین

افتتاح پروژه های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان سراب بصورت پایلوت در روستای شیره جین

افتتاح پروژه های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان سراب بصورت پایلوت در روستای شیره جین

(6)

افتتاح پروژه های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان سراب بصورت پایلوت در روستای شیره جین

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره کلک و توپ شهرستان هشترود

افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره کلک و توپ شهرستان هشترود

افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره کلک و توپ شهرستان هشترود

(2)

افتتاح وبهره برداری از طرح هادی روستاهای قره کلک و توپ شهرستان هشترود

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح وبهره برداری ازاجرای آسفالت روستای حوری عجب شیر

افتتاح وبهره برداری ازاجرای آسفالت روستای حوری عجب شیر

افتتاح وبهره برداری ازاجرای آسفالت روستای حوری عجب شیر

(2)

افتتاح وبهره برداری ازاجرای آسفالت روستای حوری عجب شیر

يکشنبه 7 شهريور 1400
آغاز هفته دولت در استان آذربایجان شرقی با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت

آغاز هفته دولت در استان آذربایجان شرقی با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت

آغاز هفته دولت در استان آذربایجان شرقی با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت

(6)

آغاز هفته دولت در استان آذربایجان شرقی با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت

يکشنبه 7 شهريور 1400
طرح هادی روستای الخلج افتتاح وبه بهره برداری رسید

طرح هادی روستای الخلج افتتاح وبه بهره برداری رسید

طرح هادی روستای الخلج افتتاح وبه بهره برداری رسید

(3)

طرح هادی روستای الخلج افتتاح وبه بهره برداری رسید

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح نمادین 3300مین واحد مسکن روستایی درروستای دستجرد

افتتاح نمادین 3300مین واحد مسکن روستایی درروستای دستجرد

افتتاح نمادین 3300مین واحد مسکن روستایی درروستای دستجرد

(5)

افتتاح نمادین 3300مین واحد مسکن روستایی درروستای دستجرد

يکشنبه 7 شهريور 1400
افتتاح همزمان نمادین طرح های بخش مرکزی اسکو وتشکیل میز خدمت روستای باویل سفلی

افتتاح همزمان نمادین طرح های بخش مرکزی اسکو وتشکیل میز خدمت روستای باویل سفلی

افتتاح همزمان نمادین طرح های بخش مرکزی اسکو وتشکیل میز خدمت روستای باویل سفلی

(5)

افتتاح همزمان نمادین طرح های بخش مرکزی اسکو وتشکیل میز خدمت روستای باویل سفلی

يکشنبه 7 شهريور 1400
طرح هادی روستای خشندرق افتتاح وبه بهره برداری رسید

طرح هادی روستای خشندرق افتتاح وبه بهره برداری رسید

طرح هادی روستای خشندرق افتتاح وبه بهره برداری رسید

(0)

طرح هادی روستای خشندرق افتتاح وبه بهره برداری رسید

يکشنبه 7 شهريور 1400

استایل صفحه ماژول