يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

بازدید فرماندارومدیر بنیاد مسکن ملکان از روند فیزیکی آسفالت ورودی روستای بایقوت

بازدید فرماندارومدیر بنیاد مسکن ملکان از روند فیزیکی آسفالت ورودی روستای بایقوت

بازدید فرماندارومدیر بنیاد مسکن ملکان از روند فیزیکی آسفالت ورودی روستای بایقوت

(12)

بازدید فرماندارومدیر بنیاد مسکن ملکان از روند فیزیکی آسفالت ورودی روستای بایقوت

چهارشنبه 24 شهريور 1400
بازدید مدیران کل امورروستایی استانداری وبنیاد مسکن استان از روستای هوروزشهرستان مرند

بازدید مدیران کل امورروستایی استانداری وبنیاد مسکن استان از روستای هوروزشهرستان مرند

بازدید مدیران کل امورروستایی استانداری وبنیاد مسکن استان از روستای هوروزشهرستان مرند

(13)

بازدید مدیران کل امورروستایی استانداری وبنیاد مسکن استان از روستای هوروزشهرستان مرند

چهارشنبه 24 شهريور 1400
احداث ۳۰۰۰ واحد مسکن محرومین دراستان آذربایجان شرقی

احداث ۳۰۰۰ واحد مسکن محرومین دراستان آذربایجان شرقی

احداث ۳۰۰۰ واحد مسکن محرومین دراستان آذربایجان شرقی

(22)

احداث ۳۰۰۰ واحد مسکن محرومین دراستان آذربایجان شرقی

دوشنبه 22 شهريور 1400
برگزاری جلسه مشکلات متقاضیان وامهای روستایی شهرستان مرند

برگزاری جلسه مشکلات متقاضیان وامهای روستایی شهرستان مرند

برگزاری جلسه مشکلات متقاضیان وامهای روستایی شهرستان مرند

(15)

برگزاری جلسه مشکلات متقاضیان وامهای روستایی شهرستان مرند

دوشنبه 22 شهريور 1400
نشست صمیمی امام جمعه شهرستان هشترود با مدیرکل بنیاد مسکن استان

نشست صمیمی امام جمعه شهرستان هشترود با مدیرکل بنیاد مسکن استان

نشست صمیمی امام جمعه شهرستان هشترود با مدیرکل بنیاد مسکن استان

(11)

نشست صمیمی امام جمعه شهرستان هشترود با مدیرکل بنیاد مسکن استان

يکشنبه 21 شهريور 1400
ترویج فرهنگ نماز جماعت درکلیه نهادهاو دستگاههای اجرایی استان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

ترویج فرهنگ نماز جماعت درکلیه نهادهاو دستگاههای اجرایی استان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

ترویج فرهنگ نماز جماعت درکلیه نهادهاو دستگاههای اجرایی استان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

(5)

ترویج فرهنگ نماز جماعت درکلیه نهادهاو دستگاههای اجرایی استان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

شنبه 20 شهريور 1400
کسب رتبه برترستاداقامه نمازبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی دربین دستگاههای اجرایی استان

کسب رتبه برترستاداقامه نمازبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی دربین دستگاههای اجرایی استان

کسب رتبه برترستاداقامه نمازبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی دربین دستگاههای اجرایی استان

(5)

کسب رتبه برترستاداقامه نمازبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی دربین دستگاههای اجرایی استان

شنبه 20 شهريور 1400
دیدارمدیرکل ّبنیاد مسکن استان و مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان بامعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مرند

دیدارمدیرکل ّبنیاد مسکن استان و مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان بامعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مرند

دیدارمدیرکل ّبنیاد مسکن استان و مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان بامعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مرند

(5)

دیدارمدیرکل ّبنیاد مسکن استان و مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان بامعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مرند

شنبه 20 شهريور 1400
بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از روند کاری پروژه مسکن شهری گل یاس مرند

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از روند کاری پروژه مسکن شهری گل یاس مرند

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از روند کاری پروژه مسکن شهری گل یاس مرند

(12)

بازدید مدیرکل ومعاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان از روند کاری پروژه مسکن شهری گل یاس مرند

شنبه 20 شهريور 1400
جلسه موانع ومشکلات فروش اقساطی پروژه برجهای دوقلوی نگین ارسباران اهربرگزارشد

جلسه موانع ومشکلات فروش اقساطی پروژه برجهای دوقلوی نگین ارسباران اهربرگزارشد

جلسه موانع ومشکلات فروش اقساطی پروژه برجهای دوقلوی نگین ارسباران اهربرگزارشد

(12)

جلسه موانع ومشکلات فروش اقساطی پروژه برجهای دوقلوی نگین ارسباران اهربرگزارشد

شنبه 20 شهريور 1400

استایل صفحه ماژول