يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan

آرشیو

نشست مشترک مدیران عامل وکل شرگت گاز وبنیاد مسکن استان

نشست مشترک مدیران عامل وکل شرگت گاز وبنیاد مسکن استان

نشست مشترک مدیران عامل وکل شرگت گاز وبنیاد مسکن استان

(7)

نشست مشترک مدیران عامل وکل شرگت گاز وبنیاد مسکن استان

يکشنبه 18 مهر 1400
پیام تبریک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت ۱۵مهرماه روز ملی روستا وعشایر

پیام تبریک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت ۱۵مهرماه روز ملی روستا وعشایر

پیام تبریک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت ۱۵مهرماه روز ملی روستا وعشایر

(16)

پیام تبریک مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت ۱۵مهرماه روز ملی روستا وعشایر

شنبه 17 مهر 1400
برگزاری دوره تخصصی خودسازی و اخلاق اداری دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی

برگزاری دوره تخصصی خودسازی و اخلاق اداری دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی

برگزاری دوره تخصصی خودسازی و اخلاق اداری دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی

(7)

برگزاری دوره تخصصی خودسازی و اخلاق اداری دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی

شنبه 17 مهر 1400
تجلیل از همکار بازنشسته امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان

تجلیل از همکار بازنشسته امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان

تجلیل از همکار بازنشسته امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان

(9)

تجلیل از همکار بازنشسته امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان

شنبه 17 مهر 1400
فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

(43)

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

دوشنبه 12 مهر 1400
دوره آموزشی آداب،آثارواسرار نمازویژه کارکنان دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد

دوره آموزشی آداب،آثارواسرار نمازویژه کارکنان دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد

دوره آموزشی آداب،آثارواسرار نمازویژه کارکنان دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد

(18)

دوره آموزشی آداب،آثارواسرار نمازویژه کارکنان دربنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزارشد

پنجشنبه 8 مهر 1400
 جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

(13)


جلسه هم اندیشی مشاورین تهیه طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد

پنجشنبه 8 مهر 1400
کارنامه درخشان عملکرد  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مثال زدنی است

کارنامه درخشان عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مثال زدنی است

کارنامه درخشان عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مثال زدنی است

(22)

کارنامه درخشان عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مثال زدنی است

پنجشنبه 8 مهر 1400
نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

(16)

نشست صمیمی مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی

پنجشنبه 8 مهر 1400
بازدیدمدیرکل بنیادمسکن استان،مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان وفرماندارشهرستان هوراندازطرح هادی روستاهای منجاب جدید وروستای نیق

بازدیدمدیرکل بنیادمسکن استان،مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان وفرماندارشهرستان هوراندازطرح هادی روستاهای منجاب جدید وروستای نیق

بازدیدمدیرکل بنیادمسکن استان،مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان وفرماندارشهرستان هوراندازطرح هادی روستاهای منجاب جدید وروستای نیق

(7)

بازدیدمدیرکل بنیادمسکن استان،مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری استان وفرماندارشهرستان هوراندازطرح هادی روستاهای منجاب جدید وروستای نیق

پنجشنبه 8 مهر 1400

استایل صفحه ماژول