يکشنبه 25 مهر 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
 مناقصه و فراخوان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده عمومي

آگهی مزایده عمومي

 آگهی مزایده عمومي آگهی مزایده عمومي
سه شنبه 20 مهر 1400

آگهی مزایده حضوری

آگهی مزایده حضوری

 آگهی مزایده حضوری آگهی مزایده حضوری
سه شنبه 20 مهر 1400

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان

فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان فراخوان شناسایی مشاوران نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان
دوشنبه 12 مهر 1400

آگهی مزایده عمومي

آگهی مزایده عمومي

 آگهی مزایده عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد 12 قطعه زمین با مشخصات زیر را از طریق مزايده عمومی به فروش برساند.
دوشنبه 1 شهريور 1400

تمدید شد :فراخوان شناسایی مشاوران جهت ارجاع نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری

تمدید شد : فراخوان شناسایی مشاوران جهت ارجاع نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری

تمدید شد : فراخوان شناسایی مشاوران جهت ارجاع نقشه برداری و مطالعه/بازنگری و نظارت بر بازنگری طرح های هادی استان آذر بایجان شرقی
دوشنبه 18 مرداد 1400

آگهی مزایده عمومي

آگهی مزایده عمومي

 آگهی مزایده عمومي آگهی مزایده عمومي
چهارشنبه 23 تير 1400

مناقصه عمومي اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی و اجرای دستمزدی اسکلت سازه 9 بلوک 2 طبقه

مناقصه عمومي اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی و اجرای دستمزدی اسکلت

 مناقصه عمومي اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی و اجرای دستمزدی اسکلت  مناقصه عمومي اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی و اجرای دستمزدی اسکلت
دوشنبه 21 تير 1400

نقشه برداری زمینی بمنظور تهیه طرح و اجرای عملیات آماده سازی اولیه پروژه لاله تبریز و شهرستان شبستر

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی نقشه برداری زمینی
چهارشنبه 24 دي 1399

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

آگهي  مناقصه عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی و رانندگان خودروهای استیجاری و وسائط سنگین و نیمه سنگین بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی را با مشخصات زیر به پیمان واگذار نمايد
دوشنبه 3 آذر 1399

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی
شنبه 24 آبان 1399
 

استایل صفحه ماژول