يکشنبه 1 خرداد 1401

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارشد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارشد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارشد جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیات امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارشد
چهارشنبه 18 اسفند 1400

برگزاری جلسه هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجان شرقی برگزاری جلسه هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان آذربایجان شرقی
چهارشنبه 18 اسفند 1400

تبریک فرمانداربه انتصاب پست جدیدمدیر بنیاد مسکن هشترود

تبریک فرمانداربه انتصاب پست جدیدمدیر بنیاد مسکن هشترود

تبریک فرمانداربه انتصاب پست جدیدمدیر بنیاد مسکن هشترود تبریک فرمانداربه انتصاب پست جدیدمدیر بنیاد مسکن هشترود
چهارشنبه 18 اسفند 1400

تجلیل ازمدیرکل اسبق امور روستایی وشوراهای استانداری استان

تجلیل ازمدیرکل اسبق امور روستایی وشوراهای استانداری استان

تجلیل ازمدیرکل اسبق امور روستایی وشوراهای استانداری استان تجلیل ازمدیرکل اسبق امور روستایی وشوراهای استانداری استان
دوشنبه 16 اسفند 1400

برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
دوشنبه 16 اسفند 1400

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با امام جمعه شهرستان هشترود

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با امام جمعه شهرستان هشترود

دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با امام جمعه شهرستان هشترود دیدارمدیرکل بنیاد مسکن استان با امام جمعه شهرستان هشترود
چهارشنبه 11 اسفند 1400

۱۵۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی مقام سازی شد

۱۵۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی مقام سازی شد

۱۵۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی مقام سازی شد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی مقام سازی شد
چهارشنبه 11 اسفند 1400

مناقصه عمومي

مناقصه عمومي

 مناقصه عمومي مناقصه عمومي
چهارشنبه 11 اسفند 1400

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان هشترود برگزارشد

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان هشترود برگزارشد

مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان هشترود برگزارشد مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جدید بنیاد مسکن شهرستان هشترود برگزارشد
چهارشنبه 11 اسفند 1400

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی
دوشنبه 9 اسفند 1400
 

استایل صفحه ماژول