چهارشنبه 6 بهمن 1400

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation Of Islamic Revolution East Azerbaijan
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان ازپروژه های زمین ومسکن شهری روستای بنیس شبستر

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان ازپروژه های زمین ومسکن شهری روستای بنیس شبستر

بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان ازپروژه های زمین ومسکن شهری روستای بنیس شبستر بازدیدمدیرکل بنیاد مسکن استان ازپروژه های زمین ومسکن شهری روستای بنیس شبستر
چهارشنبه 15 دي 1400

برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با مهندسین مشاور تهیه طرح هادی روستایی

برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با مهندسین مشاور تهیه طرح هادی روستایی

برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با مهندسین مشاور تهیه طرح هادی روستایی برگزاری جلسه هم اندیشی وهمفکری با مهندسین مشاور تهیه طرح هادی روستایی
دوشنبه 6 دي 1400

برگزاری جلسه کمیته تصویب،بازنگری وتغییرات طرح هادی روستاهای آذربایجان شرقی برگزارشد

برگزاری جلسه کمیته تصویب،بازنگری وتغییرات طرح هادی روستاهای آذربایجان شرقی برگزارشد

برگزاری جلسه کمیته تصویب،بازنگری وتغییرات طرح هادی روستاهای آذربایجان شرقی برگزارشد برگزاری جلسه کمیته تصویب،بازنگری وتغییرات طرح هادی روستاهای آذربایجان شرقی برگزارشد
يکشنبه 5 دي 1400

دیدار فرماندار شهرستان تبریزبا مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدار فرماندار شهرستان تبریزبا مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدار فرماندار شهرستان تبریزبا مدیرکل بنیاد مسکن  استان دیدار فرماندار شهرستان تبریزبا مدیرکل بنیاد مسکن استان
شنبه 4 دي 1400

دهیاران وشوراها بعنوان نهاد مردمی نقش سازنده ای درفرهنگ عمومی وآبادانی روستاها ایفا می کنند

دهیاران وشوراها بعنوان نهاد مردمی نقش سازنده ای درفرهنگ عمومی وآبادانی روستاها ایفا می کنند

دهیاران وشوراها بعنوان نهاد مردمی نقش سازنده ای درفرهنگ عمومی وآبادانی روستاها ایفا می کنند دهیاران وشوراها بعنوان نهاد مردمی نقش سازنده ای درفرهنگ عمومی وآبادانی روستاها ایفا می کنند
شنبه 4 دي 1400

دیدارشهرداروعضوهیئت مدیره شورای شهر سهندبا مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارشهرداروعضوهیئت مدیره شورای شهر سهندبا مدیرکل بنیاد مسکن استان

دیدارشهرداروعضوهیئت مدیره شورای شهر سهندبا مدیرکل بنیاد مسکن استان دیدارشهرداروعضوهیئت مدیره شورای شهر سهندبا مدیرکل بنیاد مسکن استان
شنبه 4 دي 1400

دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شهید مدنی(ره) با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شهید مدنی(ره) با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج  کارمندان شهید مدنی(ره) با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندان شهید مدنی(ره) با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
شنبه 4 دي 1400

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
پنجشنبه 2 دي 1400

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

آگهي  مناقصه عمومي تامین و مدیریت نیروی انسانی
پنجشنبه 2 دي 1400

برگزاری جلسه طرح نهضت ملی مسکن دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه طرح نهضت ملی مسکن دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

برگزاری جلسه طرح نهضت ملی مسکن دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزاری جلسه طرح نهضت ملی مسکن دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی
سه شنبه 30 آذر 1400
 

استایل صفحه ماژول