يکشنبه 31 تير 1397 -
  بنيادمسكن انقلاب اسلامي تبريز
نام سرپرست : حسين اكرمي وش
آدرس: خيابان آزادي-چهارراه ابوريحان -كوي منظريه -بيست متري چهارم
تلفن:         61-34796060-041
فاكس:      34790056-041
آدرس پست الکترونیکی : tabriz@ea-bonyadmaskan.ir

 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه تبريز
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :