سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  بنيادمسكن انقلاب اسلامي تبريز
نام سرپرست : عبادی
آدرس: خيابان آزادي-چهارراه ابوريحان -كوي منظريه -بيست متري چهارم
تلفن:         61-34796060-041
فاكس:      34790056-041
آدرس پست الکترونیکی : tabriz@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه تبريز
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :