سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي اسکو
نام سرپرست شعبه:  جناب آقای احمدپور
آدرس: اسكو-سبزه ميدان-طبقه فوقاني شركت زيارتي صفاي كعبه
تلفن:
041-33227500
فاكس:
041-33227444
آدرس پست الکترونیکی : oskoo@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه اسكو
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :