سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي بستان آباد
نام سرپرست شعبه: جناب آقای طهماسب پور

آدرس: چهارراه مولوي خيابان 29 بهمن ساختمان خيريه المهدي
تلفن:     041-43338121
فاكس:   041-43338122
آدرس پست الکترونیکی : bostanabad@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه بستان آباد
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :