سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي میانه
نام مدير شعبه: خليل احمديان

آدرس: خيابان مطهري-جنب اداره ثبت احواال
تلفن:
041-52231717-18
فاكس:
041-52231719
آدرس پست الکترونیکی : miane@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه ميانه
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :