سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي هشترود
نام مدير شعبه: بهمن مهراني فر

آدرس:      خيابان امام خيابان بيمه ايران
تلفن:        52621189-52626860-041 
فاكس:     04152627860
آدرس پست الکترونیکی : hashtroad@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه هشترود
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :