سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  بنیاد مسكن انقلاب اسلامي مراغه
نام مدير شعبه: محمد مقتومي

آدرس: خيابان خرمشهر - روبروي نيروي انتظامي
تلفن:          37450242-37450401
فاكس:       37452380
آدرس پست الکترونیکی : maragheh@ea-bonyadmaskan.ir
 
 ارتباط مستقيم بامدير/سرپرست شعبه مراغه
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :