سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
اوقات شرعی 
 
  امروز
سه شنبه
آذر 1399
4
قمری:08 ربيع الثاني 1442

میلادی:24 نوامبر 2020
 
  واگذاري مسكن اقشار كم درآمد
فروش مسكن ارزان قيمت  شهري

 تعريف :

 تهيه و واگذاري مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد و اجراي آنها بطور مستقيم  و يا با مشاركت مردم  با هماهنگي دستگاهاي ذيربط

 اهداف :

 خانه دار شدن تمام اقشار جامعه

 شرايط :

الف –تاهل  

ب- 10سال سابقه سكونت در محل مورد تقاضاي واحد مسكوني

ج- عدم ثبت سند خريد زمين يا واحد مسكوني از سازمان مسكن و شهرسازي و يا ساير تعاوني هاي مسكن

 توضيح:موارد فوق مربوط به پروژه هايي است كه از تسهيلات مسكن مهر استفاده مي نمايند .

 مدارك لازم:

الف – تقاضانامه

ب- كپي شناسنامه متقاضي و خانواده

ج-اصل فيش واريزي

گردش كار واگذاري مسكن شهري

 1)   آگهي فروش

 2)    تحويل فرمهاي پيش فروش به متقاضيان

 3)    تشكيل پرونده (اخذ تقاضانامه وكپي شناسنامه متقاضي و خانواده )

 4)   اخذ اصل فيش واريزي پيش پرداخت از متقاضي

 5)   تكميل دفترچه ثبت نام واحد درخواستي متقاضي

 6)   دريافت اقساط بر اساس پيشرفت فيزيكي

 7)   عقد قرار داد و تسويه حساب قطعي با متقاضي

 8)   تحويل واحد مسكوني به متقاضي

 9)   تنظيم سند رسمي بنام متقاضي پس از اتمام تشريفات ثبتي

10)  معرفي متقاضي به بانك عامل جهت باز پرداخت اقساط وام بانكي