جمعه 16 خرداد 1399 - 12 شوال 1441
اوقات شرعی 
 
  امروز
جمعه
خرداد 1399
16
قمری:12 شوال 1441

میلادی:5 ژوئن 2020
 
اوقات شرعی 
 
  امروز
جمعه
خرداد 1399
16
قمری:12 شوال 1441

میلادی:5 ژوئن 2020
 
  وام حوادث غير مترقبه مسكن روستايي
پرداخت تسهيلات بانكي به آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه

به منظور احداث واحدهاي مسكوني در مناطق آسيب ديده از حوادث قهري ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي هر ساله مبالغي را تحت عنوان وجوه اداره شده نزد بانك عامل توديع مينمايد تا در قالب تسهيلات بانكي به اشخاص مورد معرفي بنياد در استانهاي آسيب ديده ناشي از حوادث قهري پرداخت گردد .
 اهداف :
مرمت و بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري شهري و روستايي كه در اثر وقوع حوادث غير مترقبه آسيب ديده و يا تخريب گرديده اند
شرايط لازم :
كليه افرادي كه واحد مسكوني و تجاري آنها در اثر وقوع حوادث قهري از قبيل سيل ، زلزله ، رانش زمين و غيره دچار آسيب ديدگي گرديده اند و احتياج به تعمير و مرمت يا بازسازي دارند ميتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

مدارك موردنياز :

الف) درخواست كتبي متقاضي
ب) تصوير شناسنامه متقاضي و همسر متقاضي
ت) تصوير پايان خدمت
پ) تصوير مدارك دال بر مالكيت
ث) تصوير پروانه ساختماني
ج) نقشه و مشخصات واحد
چ) گزارش و تائيديه ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان محل وقوع حادثه

گردش كار :