دوشنبه 3 مهر 1402

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی Housing Foundation of Islamic Revolution - East Azerbaijan province

بازسازي مناطق زلزله زده استان

 عکس های شاخه بازسازي مناطق زلزله زده استان
واحد احداثی مناطق زلزله زده روستای گاوینه رود از توابع شهرستان میانه
واحد احداثی مناطق زلزله زده روستای گاوینه رود از توابع شهرستان میانه
واحد احداثی مناطق زلزله زده روستای گاوینه رود از توابع شهرستان میانه
مصاحبه مهندس مهدیان با خبرنگار صداوسیما مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق2اردیبهشت سال99
مصاحبه مهندس مهدیان با خبرنگار صداوسیما مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق2اردیبهشت سال99
مصاحبه مهندس مهدیان با خبرنگار صداوسیما مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق2اردیبهشت سال99
دورنمای واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2 اردیبهشت سال99
دورنمای واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2 اردیبهشت سال99
دورنمای واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2 اردیبهشت سال99
حضور مهندس مهدیان درمناطق زلزله زده سراب روستای دونیق ورسیدگی به مشکلات اهالی2اردیبهشت سال99
حضور مهندس مهدیان درمناطق زلزله زده سراب روستای دونیق ورسیدگی به مشکلات اهالی2اردیبهشت سال99
حضور مهندس مهدیان درمناطق زلزله زده سراب روستای دونیق ورسیدگی به مشکلات اهالی2اردیبهشت سال99
پوشش سقف وشروع برای دیوار چینی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
پوشش سقف وشروع برای دیوار چینی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
پوشش سقف وشروع برای دیوار چینی مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
بازدیدمهندس مهدیان مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
بازدیدمهندس مهدیان مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
بازدیدمهندس مهدیان مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
بازدید مهندس مهدیان وهیات همراه مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان2 اردیبهشت سال99
بازدید مهندس مهدیان وهیات همراه مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان2 اردیبهشت سال99
بازدید مهندس مهدیان وهیات همراه مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان2 اردیبهشت سال99
افتتاح اولین واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق 2اردیبهشت سال99
افتتاح اولین واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق 2اردیبهشت سال99
افتتاح اولین واحداحداثی مناطق زلزله زده سراب روستای دونیق 2اردیبهشت سال99
احداث واحدهای دامی مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
احداث واحدهای دامی مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
احداث واحدهای دامی مناطق زلزله زده سراب روستای تیرشاب2اردیبهشت سال99
اجرای آرماتور  مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
اجرای آرماتور مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
اجرای آرماتور مناطق زلزله زده سراب روستای جهیزدان 2اردیبهشت سال99
1از4‏
 

استایل صفحه ماژول