دوشنبه 1 مهر 1398 - 23 محرم 1441
اوقات شرعی 
 
  امروز
دوشنبه
مهر 1398
1
قمری:23 محرم 1441

میلادی:23 سپتامبر 2019
 
  بهسازي بافت باارزش روستايي


بهسازي بافت باارزش روستايي طرحي است كه با شناسايي و ارتقاي فضاهاي باارزش روستايي، توسعه كالبدي – فضايي روستا را از طريق حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي و معماري آن به شيوه‌هاي مناسب و بهينه پيگيري مي‌نمايد.

اهداف:

تهيه و اجراي طرح‌هاي مذكور به منظور دستيابي به اهداف ذيل به انجام مي‌رسد:

1.      حفاظت، احياء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و توليد

2.      حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي، كالبدي – فضايي، معماري و منظر روستايي و معرفي اين ارزش‌ها

در سطوح ملي و فراملي به خصوص در زمينه توسعه گردشگري

3.      ارتقاي كمي‌و كيفي عرصه‌هاي زيست و توليد روستايي

4.      فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران روستا با توجه به شرايط، امكانات و محدوديت‌هاي موجود

عملكرد:


رديف

شهرستان

روستا

1

مرند

زنوزق

2

جلفا

اشتبين