چهارشنبه 7 مهر 1400 - 21 صفر 1443
اوقات شرعی 
 
  امروز
چهارشنبه
مهر 1400
7
قمری:21 صفر 1443

میلادی:29 سپتامبر 2021
 
  شوراي امر به معروف و نهي از منكر
بسم الله الرحمن الر حیم