چهارشنبه 7 مهر 1400 - 21 صفر 1443
  امروز
چهارشنبه
مهر 1400
7
قمری:21 صفر 1443

میلادی:29 سپتامبر 2021
 
اوقات شرعی 
 
 مطالب
 آگهی مزایده عمومي

آگهی مزایده عمومي
آگهی مزایده عمومي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد 12 قطعه زمین با مشخصات زیر را از طریق مزايده عمومی به فروش برساند.
دوشنبه یکم شهريور 1400
تعداد بازدید: 67
دوشنبه هیجدهم مرداد 1400
تعداد بازدید: 122
چهارشنبه بیست و سوم تير 1400
تعداد بازدید: 45
دوشنبه بیست و یکم تير 1400
تعداد بازدید: 52
چهارشنبه بیست و چهارم دي 1399
تعداد بازدید: 138
آگهي  مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي
آگهي مناقصه عمومي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی و رانندگان خودروهای استیجاری و وسائط سنگین و نیمه سنگین بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی را با مشخصات زیر به پیمان واگذار نمايد
دوشنبه سوم آذر 1399
تعداد بازدید: 135
شنبه بیست و چهارم آبان 1399
تعداد بازدید: 94
آگهي  مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي
آگهي مناقصه عمومي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد اجرای دستمزدی اسکلت پروژه لاله شهر تبریز را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نمايد، لذا از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود تا تاريخ 05/08/99 جهت دريافت اسناد مناقصه و فرم ارزيابي كيفي به دبيرخانه بن
شنبه سوم آبان 1399
تعداد بازدید: 99
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد کالاهایی زیررا از طريق مناقصه عمومي و مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از تامین کنندگان و کارخانجات تولیدی دارای پروانه و دارای استاندارد کالای معتبر از وزارت صنعت ، معدن و تجارت خریداری نماید.لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود
سه شنبه سی و یکم تير 1399
تعداد بازدید: 118
مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی
مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی

بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي در نظر دارد اجرای عملیات پروژه ذيل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شنبه چهاردهم تير 1399
تعداد بازدید: 136
آرشیو Print RSS