يکشنبه 31 تير 1397 -
اوقات شرعی 
 
  امروز
يکشنبه
تير 1397
31
قمری:

میلادی:
 
اوقات شرعی 
 
  امروز
يکشنبه
تير 1397
31
قمری:

میلادی:
 
  وام حوادث غير مترقبه مسكن روستايي
پرداخت تسهيلات بانكي به آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه

به منظور احداث واحدهاي مسكوني در مناطق آسيب ديده از حوادث قهري ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي هر ساله مبالغي را تحت عنوان وجوه اداره شده نزد بانك عامل توديع مينمايد تا در قالب تسهيلات بانكي به اشخاص مورد معرفي بنياد در استانهاي آسيب ديده ناشي از حوادث قهري پرداخت گردد .
 اهداف :
مرمت و بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري شهري و روستايي كه در اثر وقوع حوادث غير مترقبه آسيب ديده و يا تخريب گرديده اند
شرايط لازم :
كليه افرادي كه واحد مسكوني و تجاري آنها در اثر وقوع حوادث قهري از قبيل سيل ، زلزله ، رانش زمين و غيره دچار آسيب ديدگي گرديده اند و احتياج به تعمير و مرمت يا بازسازي دارند ميتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

مدارك موردنياز :

الف) درخواست كتبي متقاضي
ب) تصوير شناسنامه متقاضي و همسر متقاضي
ت) تصوير پايان خدمت
پ) تصوير مدارك دال بر مالكيت
ث) تصوير پروانه ساختماني
ج) نقشه و مشخصات واحد
چ) گزارش و تائيديه ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان محل وقوع حادثه

گردش كار :